Beauty Blog

 ความงามจึงกลายเป็นสิ่งที่คู่กับผู้หญิงอย่างเราๆ แม้ว่าในบางคนที่ไม่อาจจะสามารถงามได้ตั้งแต่กำเนิด ก็สามารถที่จะตบแต่งตนเองให้เกิดความงามจนทำใช้ชายหนุ่มลุ่มหลง ดังที่เราจะเห็นได้จากในวรรณคดีด้านความรักในหลายๆ เรื่องที่ผู้แต่งมักจะจินตนาการและคาดหวังให้ผู้หญิงเป็นหญิงงามเลอเลิศและสมบูรณ์แบบกันเกือบทั้งสิ้น